برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
19 و 20 اسفندماه 1388
گزارش مقالات دریافتی
مقالات دریافتی : 506 مقاله
مقالات پذیرش شده : 271 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 62 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 209 مقاله
همایش نگار

شورای عالی همایش

  • رئیس همایش :                                         دکتر محمد جمال زاده
  • قائم مقام رئیس همایش :                           دکتر محمدرحیم واثقی
  • دبیر همایش :                                            دکتر مسعود زاده باقری
  • قائم مقام دبیر همایش :                              دکتر رضاافشین شریفان
  • رئیس کمیته علمی :                                  دکتر محمدمجتبی کامل منش
  • رئیس کمیته اجرایی :                                  دکتر مهدی غیبی
  • رئیس دبیرخانه و مکاتبات :                           دکتر شهرام حسامی
  • رئیس کمیته پشتیبانی :                             عبدالرحیم صفایی
     
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )