برگزار شده در ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
19 و 20 اسفندماه 1388
گزارش مقالات دریافتی
مقالات دریافتی : 506 مقاله
مقالات پذیرش شده : 271 مقاله
ارائه به صورت سخنرانی : 62 مقاله
ارائه به صورت پوستر : 209 مقاله
همایش نگار

حامیان

• استانداری فارس
• مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
• سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
• مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
• شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
• اداره کل هواشناسی استان فارس
• شرکت مهندسی مشاور آمایش آب و خاک
• شرکت مهندسی آب و خاک پارس
• گروه تولیدی پردیس محصولات کیمیا
• شرکت مهندسی مشاور حاسب گرجی
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
• باشگاه پژوهشگران جوان شیراز
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )